Hizmetler

KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ / BELGE SAĞLAMA HİZMETİ

İÜC kütüphane koleksiyonlarından karşılanamayan bilgi kaynağı (kitap, multimedia, makale, kitap bölümü, tez vb) ihtiyaçlarının “Kütüphanelerarası İşbirliği” kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki kütüphane ve bilgi merkezlerinden ödünç alınması/sağlanması hizmetidir.

Kütüphanelerarası Ödünç 

İÜC kütüphane koleksiyonlarında bulunmayan kitapların, işbirliği içinde olunan kütüphanelerden ilgili kurumun kuralları doğrultusunda belirli sürelerde ödünç alınması ve süre bitiminde iade edilmesidir.

Ödünç alınan kitabın gecikmesi, kaybedilmesi veya hasar görmesi durumunda, kaynağın sağlandığı kurumun kuralları geçerlidir. Doğacak her türlü maliyet (gecikme cezası, kitabın bedeli gibi) istekte bulunan kullanıcı tarafından karşılanır.

Kütüphanelerarası Ödünç Verme ile sağlanan kitapların, ilgili kütüphaneye zamanında gönderilmesi iki kütüphane arasındaki işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple kullanıcılarımızın bu konuya özen göstermeleri gerekmektedir.

Makale/Belge Sağlama

İÜC kütüphane koleksiyonlarında bulunmayan makale ve belgelerin (tez, chapter, rapor, patent, standart vb.) ilgili telif hakları uyarınca işbirliği içinde olunan kütüphanelerden basılı ve elektronik olarak sağlanmasıdır.

Hizmetten Yararlanabilme 

Bu hizmetten, Öğretim Elemanları, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri yararlanabilmektedir.

İstekte Bulunma

Bir yayın isteğinde bulunulmadan önce, kütüphaneden sağlanması istenilen yayının olup olmadığını İÜC Kütüphane kataloğu (kitaplar, makaleler ve raporlar için) kontrol edilmeli,  veritabanlarında taranmalıdır.  Yayın kütüphane koleksiyonlarında bulunmuyorsa istek yapılabilir.


İsteklerin İletilmesi

İstekler, Kütüphane web sayfasındaki katalog başlağındaki YORDAM katalog tarama üzerinden oturum aç yapıp, üye işlemleri altındaki KAÖ İstek Formunu (Kütüphanelerarası Ödünç İstek) doldurup, isteği gönder butonuna basarak kütüphaneye iletilmektedir. 

İstek Sayısı

Bir kullanıcının aynı anda 3 kitap ve 10 makale/belge isteği karşılanır.

Sağlanma Süresi 

  Ödünç Kitap
     Yurtiçi 5-10 gün

     Yurtdışı 15-20 gün

   Makale/Belge 

     Yurtiçi 5-10 gün
     Yurtdışı 15-20 gün

Sağlama Maliyetlerinin Karşılanması

Ödünç Kitap: Yurtiçinden sağlanan isteklerde kitabın getirtilmesi ve gönderilmesine ilişkin posta/kargo ücreti istekte bulunan kullanıcı tarafından karşılanır.
Yurtdışından sağlanan isteklerde ilgili kurumların belirlediği ödünç kitap ücreti ve geri gönderme posta/kargo ücreti istekte bulunan kullanıcı tarafından karşılanır.

Makale/Belge: Yurtiçi kurumlardan sağlanan belge isteklerinde fotokopi ve posta/kargo ücreti istekte bulunan kullanıcı tarafından karşılanır.
Yurtdışından sağlanan isteklerde ilgili kurumların belirlediği belge sağlama ücreti ve telif haklarına ilişkin maliyetler istekte bulunan kullanıcı tarafından karşılanır. 

Diğer Kütüphanelerin İstekleri

  • Diğer üniversite ve kuruluşların kütüphaneleri, Kütüphaneden 1 ay süreyle ve yararlanma kurallarına uymak koşuluyla aynı anda 3 kitap ödünç, 10 adet makale isteğinde bulunabilirler.
  • İstekler ANKOS  KİTS  (Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi) üzerinden alınmaktadır.
  • İstekler kütüphaneye kargo ile gönderilir. Bu hizmet karşılığında doğacak tüm masraflar (fotokopi, kargo ücreti gibi), istekte bulunan kütüphane tarafından karşılanır. 
  • Uzatma ve ayırtma işlemi yapılamaz.
  • Yayının kaybolması veya zarar görmesinden (postada kaybolması veya zarar görmesi dahil) istekte bulunan kütüphane sorumludur.
  • Daire Başkanlığı tarafından belirlenen (Referans, süreli yayınlar, tezler, standartlar gibi)  kütüphane dışına çıkarılması uygun görülmeyen yayınlar ödünç verilemez.
  • Ödünç alınan yayının kaybedilmesi, iade edilmemesi veya geciktirilmesi durumunda İÜC Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın Ödünç Verme Kuralları geçerlidir.
  • Yayın isteğinde bulunan kütüphane, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve ödünç aldığı yayının süresi dolduğunda iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
  • Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.

Kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonuna yönelik her türlü sorularına cevap vermek ve kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonundan en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağlamak için verilen danışmanlık hizmetleridir.

Bu hizmetler çevrimiçi, çevrimdışı, telefon ve yerinde olmak üzere çeşitli şekillerde yapılmaktadır.

Sorularınızı, talep ve önerilerinizi;  kutuphane.referans@iuc.edu.tr  ve  kutuphane@iuc.edu.tr adreslerine iletebilirsiniz.