TypeError: null is not an object (evaluating 'container.textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3064 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3061 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in o https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in r İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

AMA Dergileri (JAMA, The Journal of the American Medical Association) Aboneliği

America Medical Association (AMA) yayınevinin dergilerine abone olunmuş, kurumumuz kullanıcılarının erişimine açılmıştır.

Dergilere https://jamanetwork.com/ adresinden erişebilirsiniz.

American Medical Association (AMA), 1847 yılında ABD’de kurulmuş, en büyük mesleki tıp derneklerinden biridir. Amacı tıp bilimini, tıp sanatını ve halk sağlığı konularındaki gelişmeleri desteklemektir. American Medical Association tütün kullanımından çocuk sağlığına, AIDS’den yaşlı bakımına, halkın sağlığı için önemli birçok konuda çalışmalar yapmaktadır.

AMA derneği, JAMA, The Journal of the American Medical Association dergisini ve 10 uzmanlık alanı dergisi yayınlamaktadır. JAMA ve Uzmanlık alanı dergileri günümüzün, en seçkin hakemli tıp yayınları arasında sayılmaktadır. Her dergi, kendi alanında klinik dergi sıralamalarının başlarında yer almaktadır. Yılda 48 sayıdan oluşan, uluslararası hakemli genel tıp dergisidir. 1883 yılından bu yana birçok dilde kesintisiz
olarak yayınlanmaktadır. Dünyanın en yaygın tıp dergisi olarak kabul edilir.

2018 Etki Faktörü 51.273'tür.

UZMANLIK DERGİLERİ

AMA tarafından yayınlanan 10 Uzmanlık Dergisi:
JAMA Dermatology
(2018 Etki Faktörü: 7.995)
JAMA Psychiatry
(2018 Etki Faktörü: 15.916)
JAMA Internal Medicine
(2018 Etki Faktörü: 20.768)
JAMA Neurology
(2018 Etki Faktörü: 12.321)
JAMA Ophthalmology
(2018 Etki Faktörü: 6.167)
JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery
(2018 Etki Faktörü: 3.502)
JAMA Pediatrics
(2018 Etki Faktörü: 12.004)
JAMA Surgery
(2018 Etki Faktörü: 10.668)
JAMA Oncology
(2018 Etki Faktörü: 22.416)
JAMA Cardiology
(2018 Etki Faktörü: 11.866)

JAMA Aboneliği, aşağıdakileri kapsar:
1. Original Research – Özgün Araştırmalar - Saygın, güvenilir, ileri teknoloji tıbbi araştırma raporları.
2. Clinician’s Corner – Klinisyen Köşesi – Klinik açıdan kanıta dayalı, yararlı tanı ve tedavi bakış açıları sağlayan incelemeler.
3. Medical News & Perspectives – Dünyanın her yerinden tıpla ilgili haberler ve görüşler.
4. JAMA Patient Page – JAMA Hasta Sayfası –
Çok çeşitli sağlık konularında hasta tarafından anlaşılma
kolay terimlerle anlatılan ve kaynaklara bağlantılar veren, kilit konular sayfası.
5. Plus – Başyazı ve Yorumlar, Hastalık Kontrolü ve Önlenmesi, Mektuplar, Kitap ve Basın İncelemelerini içerir.

*JAMA ANKOS aboneliği ile dergilerin 1998 yılından günümüze tüm sayılarına erişim sağlanmaktadır.