TypeError: null is not an object (evaluating 'container.textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3064 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3061 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in o https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in r İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

BSOL ONLINE Uluslararası Standartlar/Teknik dokümanlar Veri Tabanı Aboneliği

ISO, EN, BS, IEC standartlarını içeren BSOL ONLINE ULUSLARARASI Standartlar/Teknik dokümanlar veri tabanına abone olunmuş, üniversitemiz kullanıcılarının erişimine açılmıştır.

Erisim Adresi: https://bsol.bsigroup.com

Kullanım kılavuzu için TIKLAYINIZ

İçerik listesi: https://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/BSOL_Icerik_Listesi.xlsx

BSOL Broşürü: bsol_brosuru.pdf

BSOL ONLINE uluslararası standartlar / teknik dokümanlar veri tabanı Dünya'nın ilk ulusal standart kuruluşu olan British Standards Institute(BSI) tarafından yayınlanan ve adapte edilen ISO, EN, BS, IEC standartlarını da kapsayan 53 Konu başlığında sınıflanmış 77,000'in üzerinde standart içermektedir. Bu standartlar, bütün endüstri sektörlerine ait çok geniş disiplinleri içerir.

BSI'nin en eski standardı, bugün bile hala kullanılan BS 275 Perçin Boyutları standardıdır ve 1927'de yayınlanmıştır. 

BSOL veritabanı kapsamında yer alan diğer standartlar yüzde oranları güncel kayıtlara göre şu şekildedir:

  • BSOL içerisinde EN standartlarının tamamı (32,000+) yeralmaktadır.
  • BSOL içerisinde yer alan ISO standartları sayısı: 21,800+ (%88'ni kapsamaktadır) – BSI tarafından içerilmeyen standartlar; genelde spesifik standartlardır. Örn.; Kenya için üretilmiş Bambudan yapılmış köprü standardı gibi.
  • BSOL içerisinde yer alan IEC standartları sayısı: 4,800+ (%82'ni kapsamaktadır.)

BSI / SUNULAN İÇERİK - STANDART SAYISI

  • BS standarts - 18,300+
  • ISO standarts - 21,800+
  • IEC (International Electrotechnical Commission) - 4,800+
  • EN (European Standarts) - 32,000+
  • PAS documents (Publicly Available Specification -  240+ (elektronik olarak sadece BSI’da bulunmaktadır)
  • BIP documents (Business Information Publication) - 320+ (elektronik olarak sadece BSI’da bulunmaktadır)
  • EN /IEC/ISO draft standarts - 5,700+ 

BSI tarafından yazılan, dünyanın en popüler standartlardan bazıları:

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Gereklilikler

ISO 14001 Çevre

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

ISO 27001 Bilgi Güvenliği

ISO 20000 IT Hizmet Yönetimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

BSOL veri tabanı; ASTM, ICE, IEEE standart veritabanlarına abonelikleri olan Kurumlar için tamamlayıcı bir kaynaktır, bu kaynaklarla çakışma yoktur. Eklenen standartın içeriği tamamen aynıdır ve doküman kendi standart numarasını korumaktadır. Sadece başına ‘’BS’’ eki ve standardı İngiliz perspektifinden açıklayan özet bir paragraf eklenmektedir. (Örnek olarak BS EN …. veya BS ISO … gibi)