TypeError: null is not an object (evaluating 'document.getElementById(e.containerid).textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:35 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:35 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:32 in i https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:32 in e İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ProQuest Veri Tabanları Deneme Erişimine Açılmıştır

ProQuest Veri Tabanları,  24 Aralık 2019 tarihine kadar üniversitemiz kullanıcılarının deneme erişimine açılmıştır.


ProQuest Central

ProQuest Central bugün pazarda bulunan en geniş multidisipliner tam metin veri tabanıdır. ProQuest Central, 175’ten fazla çeşitli konu içeriği sunar. ProQuest’in en çok kullanılan 47 veri tabanını içermektedir. ProQuest Central Software & Information Industry Association (SIIA) tarafından En İyi Online Referans Hizmeti dalında 2010 CODIIE ödülünü kazanmıştır.

Erişim Linki: https://trials.proquest.com/access?token=JqyUoyqjBRiXMiNMdrVfutCFc 

Ebook Central 

Ebook Central 206.000’nin üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme&Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar&IT, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri, Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir.
Erişim Linki: http://ebookcentral.proquest.com/lib/istanbul-trial 

Documents on British Policy Overseas 

Bu tarih veri tabanı, İngiltere'nin dış politika talimatları, mektuplar ve notlar, iş raporları ve daha fazlası dahil olmak üzere uluslararası ilişkilerle ilgili on binlerce ABD hükümet belgesini içeriyor. Bu birincil kaynak materyaller Britain’s Foreign and Commonwealth Office (FCO) resmi tarihçileri tarafından seçilmiştir.

Erişim Linki: https://trials.proquest.com/access?token=JqyUoyqjBRiXMiNMdrVfutCFc

Health Research Premium Collection 

Tıp alanında en güncel bilgilere erişmek bu alanda faaliyet gösteren araştırmacılar, öğrenciler ve tıp profesyonelleri için çok önemlidir. Health Research Premium Collection, tıp alanındaki önemli çeşitli kaynaklara erişimi sağlamaktadır. Kaynak türlerinin çeşitliliği, öğrencilerin ve araştırmacıların yeni konuları anlamalarını, ilgili literatüre erişmelerini kolaylaştırır.

Erişim Linki: https://trials.proquest.com/access?token=JqyUoyqjBRiXMiNMdrVfutCFc

House of Commons Parliamentary Papers 

House of Commons Parliamentary Papers, araştırmacıların tarihsel ve modern olaylar üzerindeki İngiliz bakış açısını keşfetmeleri için üç yüz yılık yetkili ve geniş devlet dokümanları arşivine erişim sağlamaktadır. House of Commons Parliamentary Papers bu dokümanları eksiksiz olarak birleştiren tek kaynaktır. Araştırmacılar bu kaynak ile kesintisiz bir şekilde 18.yy, 19.yy, 20.yy ve 21.yy dokümanlarına erişim sağlayabilmektedir. 

Erişim Linki: https://trials.proquest.com/access?token=JqyUoyqjBRiXMiNMdrVfutCFc

Periodicals Archive Online 

Periodicals Archive Online beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanlarındaki elektronik dergilerin bilimsel dergilerin başlıca arşividir. Periodicals Index Online içerisinde indekslenmiş her geçen gün artan sayıdaki dergilerin tam metinlerine erişim sağlamaktadır.

Erişim Linki: https://trials.proquest.com/access?token=JqyUoyqjBRiXMiNMdrVfutCFc

ProQuest Historical Newspapers: International Collection

Araştırma için en çok aranan 50 gazeteden oluşan eşsiz bir dijital arşive sahiptir. Yüzyıllardır, gazeteler sadece önemli olaylar hakkındaki gerçekleri değil aynı zamanda günlük yaşamın sesleri ve kokularını yakalamak için önemli kaynaklar olmuşlardır. ProQuest Historical Newspapers gündelik kaşifler ve ciddi araştırmacıların tarihe tanıklık etmeleri için yüzyıllar gerisine digital olarak yolculuk etmelerine imkan tanır.

Erişim Linki: https://trials.proquest.com/access?token=JqyUoyqjBRiXMiNMdrVfutCFc

ProQuest Historical Newspapers: U.S. Major Dailies 

Yüzyıllardır, gazeteler sadece önemli olaylar hakkındaki gerçekleri değil aynı zamanda günlük yaşamın sesleri ve kokularını yakalamak için önemli kaynaklar olmuşlardır. ProQuest Historical Newspapers gündelik kaşifler ve ciddi araştırmacıların tarihe tanıklık etmeleri için yüzyıllar gerisine digital olarak yolculuk etmelerine imkan tanır.

Erişim Linki: https://trials.proquest.com/access?token=JqyUoyqjBRiXMiNMdrVfutCFc