2021 Veri Tabanları Abonelikleri

Değerli Kullanıcılarımız,

2021 yılında alanında etkin ve uluslararası alanda önemli kabul edilen aşağıdaki veri tabanlarına abonelikler gerçekleştirilmiştir. Veri tabanları hakkında daha ayrıntılı bilgiye ve EKUAL kapsamında erişilen veri tabanlarına BURADAN erişebilirsiniz.

 

Kampüs İçinden Erişim:

Üniversite içerisinden (IP adreslerine tanımlı) tüm e-kaynaklara doğrudan erişebilirsiniz.

 

Kampüs Dışından Erişim: ​

1. VETİS (Veritabanı Erişim ve İstatistik Sistemi)'e https://katalog.istanbulc.edu.tr/vetisbt/ adresinden

 @iuc.edu.tr ve @ogr.iuc.edu.tr uzantılı e-mail adresinizle VETİS üzerinden kayıt olarak erişim sağlayabilirsiniz. 

 

2. Üniversiteye ait edu.tr uzantılı e-mail adresinizle Proxy ayarlamalarınızı yaparak erişebilirsiniz. 

Proxy ayarlamalarınızı Kampüs Dışı Erişim linkinden yapabilirsiniz.

 

 • ACM (Association for Computing Machinery) ACM Digital Library (DL), bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir. Tam metin veri tabanı içinde, ACM’nin 1954’ten bu yana olan bütün yayınları: dergiler, konferans kayıtları, gazeteler, multimedya yayınlar ve bilgi işlem alanındaki en geniş bibliyografik veri tabanı olan Guide to Computing Literatüre yer almaktadır. 
 • AMA Journals  American Medical Association(AMA)'ın yayınladığı JAMA (The Journal of the American Medical Association) ve 9 tıbbi uzmanlık alanına yönelik 10 adet arşiv dergilerini içerir. Erişim yılı 1998- günümüze şeklindedir.   10 Uzmanlık Dergisi: JAMA Dermatology, JAMA Psychiatry JAMA Internal Medicine, JAMA Neurology, JAMA Ophthalmology, JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery, JAMA Pediatrics, JAMA Surgery, JAMA Oncology, JAMA Cardiology
 • American Academy of Pediatrics (AAP) American Academy of Pediatrics (AAP) tarafından yayınlanan pediatri konusundaki Pediatrics, Pediatrics in Review, NeoReviews, AAP Grand Rounds, AAP News, Hospital Pediatrics dergiye arşivleriyle beraber erişim sağlanır.  
 • American Chemical Society (ACS) Kimya alanında ve ilgili disiplinlerde ACS (Amerikan Kimya Derneği) tarafından yayınlanan dergilere tam metin elektronik erişim sağlanmaktadır. En eskisi 1879 yılı olmak  üzere dergilerin arşiv erişimleri mevcuttur.  
 • ASME (The American Society of Mechanical Engineers Digital Collection) 1880 yılında kurulan The American Society of Mechanical Engineers (ASME)140,000’den fazla makine mühendisini ve dünya çapında üyeleri birleştiren ilk profesyonel organizasyondur. Bugün ASME 35 dergi, 500 kod ve standarta sahiptir.
 • ASTM Standards and Engineering Digital Library ASTM standartları küresel ekonomide imalat, tasarım ve ticaret yönlendirmelerindeki bilgi altyapısında büyük rol oynamaktadır. Havacılık, uçak-uzay, biyomedikal, kimya, inşaat, çevre, jeoloji, sağlık ve güvenlik, endüstri, malzeme, makine, nükleer ve petrol mühendisliği alanındaki standartları içermektedir. ASTM Standartlarına tam metin erişim sağlar. Ayrıca, EN, BSI/BSOL, ISO, DIN, vb. gibi standartların özet bilgileri görüntülenebilir.
 • AYUEM(Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi); sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur. 
 • BMJ Best Practice: Bağımsız çalışmalar tarafından 1 numaralı tanı karar destek aracı* ve dünya çapında en iyi klinik karar destek araçlarından** biri olarak seçilmiştir. BMJ Best Practice, klinik iş akışı etrafında benzersiz bir şekilde yapılandırılmıştır. Günlük olarak güncellenir ve tanı, prognoz, tedavi ve önleme konusunda adım adım rehberlik etmek için kanıta dayalı en son araştırmaları, kılavuzları ve uzman görüşlerini kullanır.
 • BMJ Journals :  BMJ Journals,  klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen 28 otorite tıp dergisinden oluşmaktadır. Uzmanlara günlük uygulamalarında yardımcı olmayı amaçlayan, daha çok klinik dergilerdir. BMJ Best Practice, sağlık profesyonellerinin tanı ve tedavi süreçlerinde en iyi klinik kararı verebilmeleri için güvenilir ve güncel bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen, hızlı ve kolay erişilebilen online karar destek aracıdır.  
 • Britannica Academic Online Sanat ve edebiyat, dünya ve coğrafya, sağlık ve tıp, felsefe ve din, spor ve eğlence, bilim ve matematik, yaşambilimi, toplum ve beşeri bilim, doğa bilimleri, teknoloji ve tarih vb. 120.000 madde halinde düzenlenmiş ansiklopedik bilgiler, dünya atlası, görüntü ve resimler, sözlük ve kavramlar dizisi, bazı dergilerden alınmış 300.000 makale haber başlıkları ve web kaynakları rehberliği içeren çok yönlü bir genel bilgi kaynağı.
 • British Standards Online (BSOL) Dünyanın ilk ulusal standart kurulusu olan British Standards Institute'a ait 53 konu başlığında sunulan British Standards Online (BSOL) veritabanı, 71,000'in üzerinde standart içermektedir. Bu standartlar, bütün endüstri sektörlerine ait çok geniş disiplinleri içerir.
 • Cambridge Journals Online Cambridge Üniversitesi tarafından yayınlanan Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında 423 adet tam metin dergi içeren veri tabanıdır. 
 • CINAHL Complete: CINAHL indeksinde en çok okunan ve kullanılan, en kaliteli dergilerin birçoğunu tam metin olarak erişime sunan CINAHL complete veritabanı: hemşirelik, ebelik, hasta bakımı, destek sağlık birimleri ve ilgili diğer tüm alanlar için yayımlanan temel dergileri içeren, bu disiplinler için hazırlanmış dünyadaki en kapsamlı tam metin veri tabanıdır.
 • Cochrane Library Kanıta Dayalı Tıp Veri tabanıdır. Sağlık hizmetlerinde yapılmış tedavi ve müdahalelerde kanıtlanmış araştırmaları, metodolojik ve tanısal testlerin de yer aldığı güncel bilgileri içeren kaynaklara dayalı veri tabanlarını tek bir çatıda toplayan çevrimiçi bir kütüphanedir. 
 • Complete Anatomy 3D4Medical’s Complete Anatomi, dünyanın en gelişmiş 3D anatomi platformu sayesinde, öğrencilere, eğitimcilere ve sağlık profesyonellerine anatomi eğitimi ile çözümler sunmaktadır.
 • E-BOOK ACADEMIC COLLECTION EBSCO eBook Academic Collection, kullanıcı sınırı bulundurmadan 193.000’den fazla e-kitaba erişim sağlayan EBSCO eBook Academic Collection hem sayı hem de içerik bakımından dünyadaki en geniş kapsamlı disiplinler arası tam metin e-kitap veri tabanıdır.
 • ELSEVIER E-BOOKS  Elsevier Yayınevinin tüm yıllara ait kimya mühendisliği, bilgisayar bilimleri, mühendislik, materyal bilimi, matematik, fizik ve astronomi, moleküler biyoloji, genetik, kimya, biyokimya, finans, psikoloji, işletme, yönetim, turizm ve otelcilik konularındaki 39.225 adet kitaba erişim sağlanmaktadır. 
 • HiperKitap Hiperlink tarafından geliştirilmiş Türkiye’nin ilk ve tek Türkçe e-kitap veritabanıdır. Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, hukuktan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 25.000’den fazla e-kitap bulunmaktadır. Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir.
 • INCITES & JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) & ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS (ESI)INCITES BENCHMARKING & ANALYTICS:   Web tabanlı bir akademik değerlendirme aracı olan InCites, kurumların ve araştırmacıların araştırma performansını analiz etmeye olanak tanır. Journal Citation Reports (JCR); atıf verilerine dayanan sayısal veriler ve istatistik temelli bilgilerle dergileri değerlendirme imkanı sunar. Essential Science Indicators; InCites platformunun bir parçası olan Essential Science Indicators, çalışma alanınızdaki etkili kişileri, kurumları, raporları, yayınları, ülkeleri ve hatta çalışmanızı etkileyebilecek gelişmekte olan diğer araştırma alanlarını tespit etmenize yardımcı olmaktadır.
 • İdeal Online Süreli Yayınlar İdealonline, dergi, kitap, makale, sempozyum&kongre ve diğer bilgi kaynaklarını bir platform altında toplayan, tıp, edebiyat, tarih, sosyal bilimler, hukuk, iktisat, ekonomi, işletme, inovasyon, enerji vb. alanlardaki kapsamlı ve geniş bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan, bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır.
 • İdeal Online Tıp Kitapları İdeal online, tıp kitaplarını bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan veri tabanıdır. İdeal online farklı yayınevlerinden tıp alan kitaplarını bir araya getirerek araştırmacılara sunmaktadır. 
 • İntihal.Net İntihal.Net birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş internet tabanlı bir intihal tespit ve raporlama yazılımıdır. Türkiye'nin en büyük dijital bilimsel veri tabanında dokümanların özgünlüklerini test edilmektedir.
 • Jaypee Digital ( Akademik Tıp ve Sağlık Bilimleri) Anadili İngilizce olmayanlar için anlaşılabilir İngilizce ile yazılmış; 700’den fazla ders e-kitabı (textbook), 4500’den fazla akademik e-kitap olmak üzere toplam 5115 e-kitap, 8300’den fazla ameliyatları gösteren ve sesli anlatımlı video, MCQ, SBA, SCE, 80.000 civarı soru ve cevap bankaları, USMLE, MRCP, FRCS, FRCR sınavları için hazırlık kitapları, eski sayıları ve en son sayılarına erişilebilen 63 e-dergi içermektedir.
 • JoVE (Journal of Visualized Experiments) 2006 yılında yayın hayatına başlayan, makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk hakemli video veri tabanıdır. 
  • ​​JoVE Journal: Akademisyenlerin araştırmalarında kullanabilmesi için hazırlanmış videolardan oluşmaktadır. Yeni bir teknik geliştirmek isteyen akademisyenler bu bölümlerdeki videoları izleyerek kendi deneylerini yapabilirler.
  • JoVE Science Education: Öğrenci eğitimi için hazırlanan ve konuları basit şekillerde açıklayan videolardan oluşmaktadır. Akademisyenler bu içerikleri derslerinde eğitim amaçlı olarak kullanabilirler.
  • ​​JoVE Lab Manual: Akademisyenler öğrenciler için kapsamlı ve müfredat odaklı videolar aracılığıyla laboratuvar derslerine yöneliktir.
 • MathSciNet Mathematical Reviews adlı yayının elektronik şeklidir. Matematik ve matematiğin uygulama alanları olan mühendislik, fizik, bilgisayar vb. konularda tüm dünyada yayınlanan makale eleştirilerine ait bibliyografik bilgileri içerir. 1940 yılından günümüze kadar erişilebilir. 
 • Nursing Reference Center Plus Kanıta dayalı metodoloji ile hemşireler için özel olarak tasarlanmış olan Nursing Reference Center Plus veri tabanı, hemşirelerin, sorulara hızlı bir şekilde cevap verebilmesi, bakım planlarına hızlıca erişebilmesi ve ilgili eğitim videolarını kolayca bularak hemşirelik becerilerini güçlendirmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
 • REAXYS: Reaxys önde gelen kimyacıların ilgili kimya literatürü, geçerli bileşik özellikleri ve deneysel prosedürleri aramaya harcayacakları zamanın yarıya inmesine yardımcı olan son derece sezgisel ve sağlam bir veri tabanıdır. İlaç geliştirme, çevre sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve malzeme bilimi dahil tüm kimya araştırmalarını desteklemesi için tasarlanmış olan Reaxys, en tecrübesizinden en tecrübelisine kadar tüm bilim adamları için yanıtlara giden en kısa yoldur.
 • Royal Society of Chemistry (RSC): Analitik kimya, biyomoleküler kimya, biyometal, biyoteknoloji, katalizörler, kimyasal biyoloji, kristal mühendisliği, çevre bilimi, yeşil kimya, inorganik kimya, malzeme bilimi, medikal bilimleri, nano bilimi, doğal ürünler, organik kimya, fotokimyasal bilimler, fotobiyolojik bilimler, fiziko-kimya, polimer bilimler, yumuşak malzemeler ve sistemler biyolojisi gibi birçok konuyu alanlarındaki 44 adet e-dergiye erişim sağlamaktadırlar.
 • SOBIAD (SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ) Türkiye merkezli sosyal bilimler, fen, sağlık dergilerinde yayınlanan makalelerde yazarların başka makalelere ve kitaplara yaptıkları atıfları ortaya koymak ve veri tabanına kayıtlı bir derginin diğer dergiler arasındaki impact (etki) değerini belirlemeyi amaçlayan bir atıf dizinidir. 
 • STATdx Radyoloji Online Karar Destek Sistemi STATdx, tüm uzmanlık alanlarında önde gelen radyologlar tarafından yazılan, güvenerek kullanabileceğiniz geniş kapsamlı bir karar destek sistemidir.
  Elsevier Health Science tarafından sunulan STATdx Radyoloji Online Karar Destek Sistemi ile Amirsys Siyah Seri Kitap içeriği ve daha fazlası online kullanımınıza sunulmaktadır.
 • Thieme Journals (Kimya /Farma) Thieme tarafından  sentetik organik kimya alanında yayınlanan 5 kimya dergisini kapsamaktadır. Dergiler, uzman kişiler tarafından onaylanmış hakemli dergilerdir.

             Dergiler: Pharmacopsychiatry, Planta Medica, Synfacts, Synlett, Synthesis

 • TURCADEMY Türkiye Akademik Yayınlar Platformu ile ülkemizde akademik yayıncılık alanında öncü olan Anı Yayıncılık, Dora Yayınevi, Ekin Yayınevi, Gazi Kitabevi, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi, Seçkin Kitabevi’ne ait sağlık bilimleri, mühendislik, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanında 8000’den fazla Türkçe elektronik kitap erişime sunulmaktadır.   
 • TÜRKİYE ATIF DİZİNİ Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan 447 Türk dergisinin birbirlerine atıf yapmalarını ve ulusal atıf sayımızı yüksek seviyelere taşınmasını sağlayan; tüm makalelere tam metin erişilebilen Tek TIP ULUSAL ATIF TARAMA dizinidir.
 • UptoDate Advanced UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüze sahip bir veritabanıdır. UpToDate; doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. 25 Uzmanlık alanında, 71000’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 11.800’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir.
 • Vidobu Online Video Eğitim   Kişisel Gelişim, Mesleki Gelişim, Bilişim Teknolojileri, Fotoğrafçılık, Grafik Tasarım, Web Tasarım, Programlama, 3D ve Animasyon, Video Montaj ve Düzenleme kategorilerinde; başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar 12.000'den fazla eğitim videosu bulunmaktadır.    
 • Wiley E-Books Wiley Yayınevine ait Tıp, Mühendislik, Hemşirelik, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Yaşam Bilimleri, Kimya, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgi Teknolojileri, Yer, Uzay ve Çevre Bilimleri, Fiziksel Bilimler, İş, Sanat, Mimarlık, Matematik, İstatistik gibi önemli konu başlıklarında 22.000'den fazla elektronik kitaba erişim sağlanmaktadır.