Web of Science Core Collection kullanarak güvenle araştırma yapın : Akademisyenlere Yönelik Eğitimi Gerçekleştirildi.

Web of Science veri tabanının etkin kullanımına yönelik "Web of Science Core Collection Akademisyenlere Yönelik" eğitimimiz çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Eğitimde Web of Science ile atıf tarama, atıf analizi, farklı arama seçenekleri, araştırmacılar, etki faktörü, var olan ve potansiyel işbirlikleri, atıflar ve araştırma konuları ile ilgili konuları uygulamalı örneklerle anlatıldı.